ENGLISH
     • новини
     • публикации
  членове
  история
  награди
  anti-spam
  за ISOC.bg
  за контакти
  disclaimer
  sponsors
НОВИНИ
Mолба за временно спиране на решението на АП за приватизация на БТК
автор: isoc.bg 25.11.2002
   

До: Върховния административен съд
от Интернет общество – България,
представлявано от председателя на УС Вени Марковски
тел. за връзка: 9802334
във връзка с дело 10057/2002 г.

Молба за временно спиране на изпълнението на Решение 2122-П/23.10.2002 г. на АП, съгл. чл. 15 ЗВАС

Почитаеми върховни съдии,

В долълнение на нашата жалба, по която ВАС образува дело 10057/2002 г. се надяваме да приемете, разгледате и уважите настоящата молба за временно спиране решение 2122-П/23.10.2002 г. на АП от 23.10.2002 г. за избор на купувач на БТК в лицето на “Вива венчърс холдинг ООД”.

Основанията ни за искането за спиране изпълнението на решенията на АП е, че ако преговорите с кандидат-купувача “Вива венчърс холдинг ООД” продължат, ще възникнат непоправими вреди както за молителя, така и за цялото общество.

Съгласно обжалваното решение срокът за подписване на договор между АП и “Вива Венчърс холдинг” ООД изтича “50 календарни дни, считано от датата на уведомление”. Доколкото нямаме основания да смятаме, че датата на уведомление е различна от датата на обжалваното решение, това означава, че тя изтича на 11-и декември 2002 г., т.е. един ден преди насрочената дата за разглеждане на нашата жалба.

Това означава, че дори и да вземе решение, че ще се произнесе по съществото на жалбата ни, ВАС ще го направи постфактум, след като АП е сключила договора с избрания за купувач и неотговарящ на условията “Вива венчърс холдинг” ООД.

С определение по дело 723/99 г. ВАС вече се е произнасял в полза на идентично искане на същия молител по друго дело с обществена значимост – това за отмяна на лицензирането на Интернет-операторите. Мотивът на състава по цитираното дело беше, че изпълнението на оспорвания нормативен акт не е в интерес на обществото. Използваме именно онзи случаи с широк обществен отзвук, за да потърсим правилните аргументи в подкрепа на молбата ни, че е нужно да се спре изпълението на настоящия нормативен акт, за дане се достигне до необратими последици.

ВАС е имал възможност да изрази становище, че спиране изпълението на нормативен административен акт може да бъде постановено, когато това изпълнение, до окончателното разрешаване на спора за законосъобразеността на акта, не би било в обществен интерес или когато от него (от изпълнението) за молителя ще настъпят непоправими вреди. Ние молим почитаемите върховни съдии да продължат тази практика, доколкото в случая няма основание да бъде изоставена.

Единствено и само ВАС е в състояние чрез решение, подкрепящо нашата молба, да опази закона, но и да помогне на обществото да избегнем непоправимите вреди, които без съмнение ще настъпят, ако АП продължи преговорите си с избрания за купувач “Вива Венчърс Холдинг” ООД и сключи договор с него до 11.XII.2002 г., докато ВАС не се е произнесъл окончателно по жалбата ни. Тъй като АП е нарушила както закона, така и собственото си решение от 04.04.2002 г., надяваме се, че това временно спиране няма да повлияе на окончателното решение на почитаемия Съд, доколкото за окончателното решаване на спора ще се появят нови доказателства, аргументи и факти. Същевременно временното спиране на обжалваното решение на АП по никакъв начин няма да наруши интересите на обществото, обратното – ще ги защити.

Почитаеми върховни съдии,

Макар и занимаващи се с Интернет, ние не живеем откъснати от реалния свят и разбираме, че напоследък изпълнителната власт се отнася с пренебрежение и недопустими за демократичните традиции коментари на решенията на ВАС. В този смисъл, нашата молба, дори и ако бъде уважена от Съда, може да остане без приложение, т.е. твърде е вероятно Агенцията за приватизация да не я изпълни и да продължи преговорите за продажбата на БТК.
Неуважението, което АП проявява чрез публичните си изяви към ВАС още от завеждането на молбата ни в деловодството на съда е само един малък признак за станалата вече ноторно известна идея на управляващите като принадлежащи към някаква различна, висша част от българското общество. Преди време председателят на бюджетната комисия на Народното събрание Иван Искров директно и в ефир заплаши точно ВАС, че може да се наложи НС да спре заплатите на съдиите, щом като взимат решения в интерес на обществото, но не и в интерес на управляващите. Друг такъв знак се вижда в Определението по хода на дело 10057/2002 г. и по-специално в частта, описваща нежелането на АП да предостави на ВАС необходимите документи по хода на делото – справки, писма, документи и др.п. Трети знак е в това, че документите по делото са дошли, както е описано в същото Определение, с липса на доказателства за редица правнорелевантни факти.

Това пренебрежително поведение на АП към Върховния административен съд като че ли обезмисля нашите усилия?!

Така изглежда, но само на пръв поглед.
“Интернет общество – България” е доказвало нееднократно, че отстоява и ще продължи да отстоява гражданската си позиция за защита на обществения интерес. За съжаление през последната година и половина в България се забелязва намаляване на доверието на гражданите не само в държавните и съдебните органи, но и в собствените им сили, както и в структурите на гражданското общество. Тук няма да се спираме на причините за това явление, защото се надяваме, че Съдът е наясно с тях.
По-важното за нас е да сме сигурни,че сме направили всичко възможно, за да потърсим справедливост чрез Върховния административен съд. Защото едно от основните достижения на гражданското общество у нас е именно правото на гражданите да защитават интересите си пред Върховния административен съд. Махнете това право и ще махнете единствената останала възможност за противодействие на общественоопасните административни решения.

Ние разчитаме на правосъдието и на ВАС, защото по очевидни причини не можем да разчитаме на честна, обективна и съвестна приватизационна сделка от страна на АП.

Готови сме да докажем на почитаемия Съд в съдебно заседание на 12.12.2002 г., че в Агенцията за приватизация систематично са нарушавали и действащото законодателство, и собствените си решения, за да изберат точно определен купувач на БТК.

Междувременно обаче, продължават преговорите с избраното за купувач дружество с ограничена отговорност “Вива венчърс холдинг”. Ако ВАС не ги спре временно чрез спиране изпълнението на решението на АП от 23.10.2002 г. съгл. чл. 15 ЗВАС, това ще даде възможност за настъпването на необратими вреди.

Първото заседание по делото 10057 е насрочено за 12.12.2002 г., а срокът, който АП си е поставила за приключване на преговорите с купувача изтича на 11.12.2002 г., като няма никаква законова или друга пречка те да приключат дори и преди това.

Поради изложените по-горе мотиви, молим почитаемите върховни съдии да вземат решение съгл. чл. 15 ЗВАС за временно спиране на изпълението на решението на АП за избор на купувач на Българската телекомуникационна компания от 23.10.2002 г.

С почит:

Вени Марковски

Отзиви от пресата:


###