ENGLISH
  какво ново...
     • списък
     • кандидатура
  история
  награди
  anti-spam
  за ISOC.bg
  за контакти
  disclaimer
  sponsors
К А Н Д И Д А Т У Р А   ЗА   Ч Л Е Н С Т В О
Интернет е за всеки. Станете член на международното Интернет общество. Всеки член на международното Интернет общество, който е български гражданин, може да бъде и почетен член на родната организация (регистрирана с общественополезна дейност), след като кандидатурата му бъде одобрена съгласно Устава на дружеството.

С постоянно нарастващ брой на организационни и индивидуални членове в над 125 страни, Интернет общество организира технически специалисти, научни изследoватели, правителствени служители, бизнесмени... всичките с една обща цел: да осигурят глобално сътрудничество и координация за Интернет и Интернет технологиите и приложенията.

Попълнете данните си по-долу, за да станете член на международното Интернет общество и почетен член на българското.
Като се присъедините към Интернет обществото, се съгласявате да спазвате Кодекса за поведение на "Интернет общество", както и следните условия. В резултат от членството Ви, ще получавате месечния електронен бюлетин на "Интернет общество" както и други съобщения от организацията.

Попълнете вашите данни (на АНГЛИЙСКИ и ВСИЧКИ полета, моля):
Full name :
Position :
Organization :
Address (street, No, zip code, city):
E-mail:
Phone:
Fax :
С какво се занимавате?
Mесторабота