ENGLISH
     • новини
     • публикации
  членове
  история
  награди
  anti-spam
  за ISOC.bg
  за контакти
  disclaimer
  sponsors
Реч на президента Георги Първанов
Реч на президента пред Международната конференция за кибер-сигурност
автор: Г.Първанов 08.09.2003
   

Слово на президента Георги Първанов пред Международната конференция по киберсигурност в Югоизточна Европа
08-09-2003 14:00

Снимка: БТА

Резиденция “Бояна”, Дом №2

Уважаеми дами и господа,

Радвам се да приветствам участниците в тази международна конференция, посветена на регионалното сътрудничество в областта на киберсигурността.

Самият факт на провеждането на тази конференция в България е според мен доказателство за дълбочината на промените, реализирани в България в последните години. Не мога да не отбележа, че само преди 12 – 13 години в зората на Интернет България беше известна повече като родината на “тъмния отмъстител” – първият световноизвестен автор на вируса. Сигурен съм обаче, че времето на тази печална наша слава безвъзвратно е отминало.

Днес в светлината на новите реалности и на появата на значителни заплахи за сигурността не само за гражданите, но и за функционирането на националните икономики, приносът на всяка държава в борбата с кибертероризма е особено важен. Доказателство за това е участието на представители на страните от Централна и Източна Европа в настоящата конференция.

В епохата на кибертероризма няма страна, която може да остане безразлична или да разчита както по-рано, че ще бъде предпазена от злоумишлени действия благодарение на природата или географията. Интернет не само сближи хората и премахна разстоянията и различията между тях, но даде в ръцете на престъпниците и много силно средство за организирани действия. Само съвместните действия на правителствата и гражданите могат да осигурят надеждна защита срещу киберпрестъпността.

Именно като проява на такова съвместно действие виждам и настоящата конференция. Тя е резултат от съвместните усилия на неправителствения сектор в лицето на Обществения съвет за информационни технологии към президента и българското правителство. Разбира се, тя не можеше да се проведе без съществената подкрепа, в това число и финансова, за което благодаря, от страна на Държавния департамент на САЩ, на Американската агенция за международно развитие “Интернюз”, и разбира се, на всички други фактори, които са съпричастни с провеждането на форума.

Аз се радвам за това, че в състава и дейността на Съвета за информационни технологии към президента имат важно участие личности като г-н Винтън Дж. Сърф - световно познат като един от бащите на Интернет, г-н Джордж Садовски, който е тук, между нас, Доналд Хийт, Естер Дайсън, Ришар Делмас от Европейската комисия – да не изброявам всички имена. Споменавам ги, за да подчертая, че това наистина е едно достатъчно сериозно основание за нашите твърди намерения да работим за развитието на информационното общество у нас.

Същевременно искам да отбележа много добрата координация в тази посока между съвета, от една страна, и министрите на държавната администрация, на образованието, парламентарната комисия по транспорт и телекомуникация и редица международни организации.

Ние си даваме сметка, уважаеми госпожи и господа, че сме изправени пред предизвикателствата на кибертероризма. Те налагат да използваме значително по-голяма част от възможностите, с които разполага нашата страна, а вярвам, че подобен избор могат да направят и представителите на другите страни.

Аз не без гордост ще кажа, че нашите ученици и студенти и в момента продължават да печелят традиционно първи места в международните олимпиади по математика и информатика. Броят на редовните интернет потребители в България нараства непрекъснато, за да обхване понастоящем около 16 на сто от всички жители, преди всичко млади хора. Интернет клубовете са любимо място на децата, а изграждането на инфраструктура между интернет операторите позволява обмен на информация със скорости от порядъка на гигабайти в секунда.

По-малки са успехите ни в изграждането на законодателната рамка в борбата с компютърните престъпления. Искам специално да обърна внимание на този факт.

Предстояща е ратификацията на Европейската конвенция за киберпрестъпления. Междувременно, още през миналата година българският парламент прие изцяло нова глава в Наказателния кодекс, посветена изключително на борбата с компютърните престъпления.

Всичко това ни дава основание да се надяваме, че в резултат на тази конференция, а разбира се, благодарение и на помощта на правителствата на България, САЩ, на страните от Югоизточна Европа, ще можем да подкрепим и реализираме идеята на Интернет обществото и Асоциацията за развитие на информационните технологии за изграждане на постоянно действащ център за сътрудничество в областта на киберсигурността.

Вече беше посочено в медиите, че създателите на този център го виждат като неправителствена организация, която да работи за предотвратяване и минимизиране на риска от киберпрестъпления. Центърът ще може да обучава представители на страните от Югоизточна Европа – съответно съдии, прокурори, следователи, полицаи и т.н., за основните и специализираните проблеми при прилагането на европейското законодателство за борба с компютърните престъпления. Там ще могат да се извършват изследвания и разработки на проекти, насочени към предизвестяване за появата на нови киберопасности, вируси, възможности за хакерски атаки и т.н. Ранното предизвестяване за нов вирус би могло да доведе до съществено намаляване на разходите по преодоляване на последиците от неговата зловредна дейност.

Този въпрос е особено актуален с появата през последните дни на новите компютърни вируси. Загубите от закъснението в локализирането на новите компютърни вируси и създаването на софтуер, който да ги унищожи, достигат милиарди долари. Това вие знаете много по-добре от мен. Тези средства биха могли да се използват за подобряване на компютърната инфраструктура и за по-доброто й обезопасяване.

Нашата цел е да използваме ресурсите на България и на страните от Югоизточна Европа, които имат дългогодишна история в училищното обучение за програмисти и специалисти от областта на информатиката, за да помогнем в глобалната борба с киберпрестъпността.

Разбира се, правителствата не могат да бъдат сами в тази борба. Ние разчитаме много на работата с неправителствения сектор, частния бизнес, външните институции, включително университетите, институтите към БАН и т.н.

Ще разчитаме на съвместните действия на българските и американските координатори на нашата среща, които да могат да създават и използват тези контакти за подобряване на киберсигурността в региона.

Много често, уважаеми госпожи и господа, събитията са се диктували от действията на една или друга личност, които са били на подходящото място в точното време. Началото на новия век е точно такова време. Аз виждам Югоизточна Европа като подходящо място, откъдето бихме могли да отворим една нова страница за сътрудничество между представените тук, в “Бояна”, държави. Невидимата опасност, пред която сме изправени, не признава граници. Ето защо е важно да бъдем единни и да действаме в близко сътрудничество с нашите партньори от НАТО и Европейския съюз.

Нито една държава не може да се справи сама с киберпрестъпността. Компютърните престъпления пораждат проблеми, свързани с прилагането на международното право, които изискват глобален подход и решения.

Надявам се, че сред резултатите от конференцията ще бъде и един своеобразен план за действие в следващите месеци, за да могат да се предложат адекватни промени в националните законодателства на всички страни – участници.

Казах вече, България направи важни стъпки в тази посока. Но ние нямаме самочувствието да сме свършили всичко. Знаем, че трудното в тази посока тепърва предстои. Нямаме време за губене, затова трябва да действаме веднага и заедно.

Желая ви ползотворна работа и успехи!

###