ENGLISH
     • новини
     • публикации
  членове
  история
  награди
  anti-spam
  за ISOC.bg
  за контакти
  disclaimer
  sponsors
Инициатива на ISOC и АРИТ
Писмо до президента, премиера и председателя на НС
автор: isoc.bg 28.08.2003
   


Вижте писмения отговор от председателя на Парламента. Президентът и премиерът също подкрепиха инициативата ни.

Предложение за създаване на постоянно действащ
Център за сътрудничество в областта на кибер-сигурността в Югоизточна Европа

Уважаеми г-да,

Все повече и повече в света се случва да се осъществяват атаки срещу критичната инфраструктура.
Критичната инфраструктура включва обществените и частни институции в областта на земеделието, храните, водата, здравеопазването, спешните случаи, правителството, отбраната, информацията и телекомуникациите, енергетиката, транспорта, банките и финансите, производството на химическите и опасни материали, пощенските услуги. Всички те не могат да се развиват надеждно в съвременните условия без кибер-пространството – съвкупността от оптични мрежи, хиляди свързани компютри, маршрутизатори, безжични комуникации и т.н.

В света се наблюдава стремеж на развитите държави да работят съвместно с неправителствения сектор за предотвратяване на атаките срещу ключовите клонове на индустрията.

България има всички предпоставки за инициирането и създаването на международен Център за сътрудничество в областта на кибер-сигурността (Cybersecurity Cooperation Center). Образователната система все още продължава да създава талантливи специалисти – математици и програмисти, доказателство за което са и ежегодните призови позиции, които те печелят на международните олимпиади. В БАН действа една от първите в света научни лаборатории за борба с компютърните вируси. Налице са и редица разработки на световноизвестни български специалисти в областта на информационната война.

Дейността на Центъра ще се изразява в следното: предотвратяване на атаки срещу критичната инфраструктура, намаляване на риска от кибер-атаки и минимизиране на щетите и на времето за възстановяване от такива атаки.

В Центъра ще може да се обучават съдии, прокурори, следователи, полицаи и др. от страните от Югоизточна Европа за основните и специализирани проблеми при прилагане на европейското законодателство за борба с компютърните престъпления. Ще се извършват изследвания и разработки на проекти, насочени към предизвестяване за появата на нови кибер-опасности (вируси, възможности за хакерски атаки и т.н.). Ранното предизвестяване за появата на нов вирус би могло да доведе до съществено намаляване на разходите по преодоляване на последиците от зловредната му дейност. Този въпрос е особено актуален с появата през последните години на новите, още по-опасни компютърни вируси. Загубите от закъснението в откриването на новите компютърни вируси и създаването на софтуер, който да ги унищожава, достигат милиарди долари.
Тези средства биха могли да се използват за подобряване на компютърната инфраструктура и по-доброто й обезопасяване.

Центърът ще използва ресурсите на България и страните от Югоизточна Европа, които имат дългогодишна история в училищното обучение на програмисти и специалисти от областта на информатиката, за да помогне в глобалната борба с кибер-престъпността.
Центърът ще се занимава и с осигуряването на експертна помощ на страните от Югоизточна Европа за подобряване и промени в законодателството по отношение на инкриминиране компютърните престъпления, борбата с кибер-тероризма и т.н.

При създаването на Центъра следва да се отчитат и достиженията на най-развитите в кибернетично отношение държави, преди всичко САЩ. Съгласно Националната стратегия за сигурността на кибер-пространството, правителството на САЩ насърчава и подпомага създаването на такива центрове, които могат да служат като място за обмен на опит между националните и глобалните усилия за сигурност на кибер-пространството.

Предлагаме президентът, Министерски съвет и Народното събрание да подкрепят инициативата за създаването на такъв Център.

При създаването му ще търсим активната подкрепа на страните от Югоизточна Европа, правителството на САЩ, програми на ЕС и др. Българското участие ще бъде осигуряване на експерти, сграда, където Центърът ще се разположи, както и подкрепа от страна на държавната администрация. Координацията на проекта може да се осъществява както с наша помощ, така и със съдействието на авторитетната у нас и с представители в редица страни от ЮИ Европа Глобална инициатива за политиката в Интернет.

Ако принципно подкрепите нашата инициатива, в най-кратки срокове ще предложим на вниманието ви подробен план за действие по създаването на такъв Център.

“Интернет общество – България”
Асоциация за развитие на информационните технологии

###