ENGLISH
     • новини
     • публикации
  членове
  история
  награди
  anti-spam
  за ISOC.bg
  за контакти
  disclaimer
  sponsors
Статия във вестник "Сега", 15.08.2003 г., стр. 9
Ако не бе гражданското общество, щяхме да продадем БТК бързо и евтино
автор: Вени Марковски 15.08.2003
   


"Вива" продължава да не отговаря на условията на стратегията за приватизация на телекома, но поне ще даде повече пари и ще съкрати 2000 души по-малко

След като стана известно, че "Вива" ООД приема исканията на кабинета за промени в договора, виенското дружество пусна съобщение, че предложената от него "комплексна цена за БТК надхвърля 1,2 милиарда евро". Това не е вярно и се доказва много лесно с факти, които някак странно останаха встрани от вниманието на съда и прокуратурата.
Собственикът на "Вива" ООД не е "Адвент интернешънъл". В документите по сделката няма нито едно доказателство, че истинският собственик на "Вива" ("Адвент Централна и Източна Европа-2") отговаря на задължителното условие да управлява фондове над 300 млн. евро. По данни от чуждестранни източници истинският собственик на виенското ООД управлява фондове до 200 млн. евро.
Инвестициите, които "Вива" ООД ще направи, няма да дойдат от чуждестранни фондове, а от собствените средства на БТК, т.е. от всичките хора, които ползваме телефоните на БТК. И в писмото на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация Илия Василев до надзорния съвет на АП, и в бизнесплана на "Вива" ООД изрично пише, че всички средства за модернизиране на БТК

ще дойдат от приходите на самата БТК

Малка и незначителна подробност е, че една от четирите цели на продажбата на БТК, одобрени от Народното събрание в стратегията за приватизация на телекома, е точно противоположната - тъй като "БТК не е в състояние да генерира самостоятелно средствата, необходими за модернизацията й", затова се търси чуждестранен инвеститор.
"Вива" ООД не е чуждестранен инвеститор по смисъла на стратегията. "Вива" е обикновено дружество с ограничена отговорност с наполовина внесен капитал от 17 500 евро. Едно ООД с внесени колкото да се регистрира в съда 17 500 евро ще получи компания с над 1 000 000 000 лева оборот и със собственост в центровете на всички окръжни градове, стотици телевизионни и радиорелейни кули, почивни станции, земи и т. н.
Истинските собственици на "Вива" са получавали информация от АП, което е поставило ООД-то в привилегировано положение спрямо останалите участници в търга за приватизация на БТК. Ето пример: бъдещите собственици на "Вива" питат АП може ли ООД, регистрирано във Виена, да участва в процедурата. АП отговаря положително на 31. 5. 2002 г. ООД-то обаче е учредено два дни по-рано - на 29. 5. 2002 г. Т.е. някой е знаел предварително какво ще отговори АП.

Виенското ООД е било толерирано от АП

още от началото на приватизационната процедура, като тя е приела документите му за участие "в нарушение на императивната разпоредба на чл. 7 от ЗПСК, както и на т. 6 и т. 8 от своето решение 2027-П/4. 4. 2002 г.", както пише в изводите на Върховния административен съд. Преведено на обикновен език, това означава, че ООД-то е закупило информационния меморандум и е получило сертификат, даващ му право на участие в надпреварата в нарушение на установените правила на конкурсната документация и стратегията. То не е било учредено към датата на получаване на тези документи. Някой очевидно много е бързал да го допусне до участие, за да направи такива грешки.
АП се е съгласила

БТК да плаща неограничени заплати и екстри

на новото ръководство на БТК. На практика тя се е съгласила с възможността 43-ма души, техните семейства и близки да получават десетки милиони евро месечно - с платени данъци, социални и пенсионни, пътни, квартирни и дневни от самата БТК. Ето как БТК може да приключва всяка година без печалба и с рекордни загуби. Което ще бъде аргумент на привържениците на виенското ООД, че ето на, виждате ли, добре, че я продадохме, иначе тези загуби щяха да са за сметка на държавата. 43-мата ще получават по-големи суми от общия сбор на заплатите на всички 24 000 служители в БТК.
Разбира се, симпатизантите на виенското ООД ще кажат, че не сме прави - нали два съдебни състава на Върховния административен съд отсъждат в полза на "Вива". Но да видим защо - защото мотивите, с които надзорният съвет на АП отхвърли предложения им за одобрение договор, са слаби или защото съдиите са сбъркали?

Кой е помогнал на надзорния съвет да напише мотивите си?

Кои експерти и юристи са дали съвети да се отхвърли договорът с несъществени мотиви, които лесно да паднат в съда? Защо не са използвани някои от сериозните аргументи срещу неизгодната за България сделка? Има най-малко два мотива, които съществуват от самото начало и не зависят нито от размера на "инвестициите", нито от идеите на министър Шулева. Първи - собственикът на виенското ООД не отговаря на задължителните изисквания на стратегията. Втори - инвестиционната политика на "Вива" противоречи на целите на стратегията.
Защо ВАС отсъжда в полза на ООД-то е въпрос, на който трудно може да се даде еднозначен отговор. По принцип е редно да се уважават и приемат съдебните решения, но това не значи да се откажем от търсене на мотивите им. Още повече че в историята на българската съдебна система има редица доказателства за грешки, макар и това да не е било известно по време на постановяване на решенията. Но нали трябва да се учим от историята?
Първият отговор на горепоставения въпрос е, че мотивите на НС на АП са били действително слаби и са си заслужавали отхвърлянето.
Вторият отговор обаче е продиктуван от т. нар. "служебна проверка" на законосъобразността на всички документи по сделката, която ВАС е направил, според представители на "Вива" ООД.

ВАС не може да е разгледал всички документи

по приватизацията на БТК най-малко поради две причини. Първата е, че ако ВАС го е направил, не би било възможно да пропусне посочените две съществени нарушения на стратегията. Втората е, че в самите папки по сделката липсват множество документи. ВАС признава в собственото си решение по дело 4682/2003 г. - на места пише, че преводачът е посочил "липсва текст". Т.е. независимо от твърденията на хора, близки до "Вива" ООД, за някаква съдебна служебна проверка, такава не би могла да се извърши по отношение на всички документи. Впрочем съдът си го е казал в решението по дело 6252/2003: "...упражнен е контрол по законосъобразност в съответствие с всички приложени по делото писмени доказателства". След като има документи, които не са приложени, то и съдът е нямало как да се произнесе дали те са законосъобразни. А аз лично не се съмнявам на основание на посочените по-горе факти, че "Вива" ООД не отговаря на изискванията на законите за купувач на БТК.
Но в цялата история

има и един положителен момент за гражданското общество

След като "Вива" прие да изпълни исканията на Министерски съвет за подобрение на параметрите по сделката, вече е ясно, че това е резултат от заведеното през октомври 2002 г. от "Интернет-общество" дело срещу решението на АП за избора й на купувач на 65% от БТК. Следователно както решенията на ВАС, така и мненията на адвокатите на "Вива", че "Интернет-общество" няма правен интерес да иска отмяна на решението на АП за избор на виенското ООД за купувач на БТК, се оказаха неточни от гледна точка на държавния интерес. Ако не беше гражданската позиция на "Интернет-общество" през 2002 г., крайната цена и условия за продажбата на БТК през 2003 г. щяха да са по-лоши за България. В този смисъл моят политически приятел и вицепремиер

Николай Василев дължи извинение на "Интернет-общество"

за твърденията си, че делото било "екзотичен принос" в приватизацията на телекома. "Екзотичен принос" са десетки милиони евро повече в полза на българската държава и 2000 по-малко служители, които иначе щяха да са вече на борсата за безработни.

Независимо от крайния резултат и окончателния избор на надзорния съвет, който ще стане известен скоро, е ясно - само и единствено гражданската позиция на "Интернет-общество" предизвика забавянето на приватизацията, а оттам и подобряването на офертите на "Вива" ООД и на консорциума "Коч холдинг"-"Тюрк телеком".

И това се случи не благодарение на съда, а въпреки него.

###