в-к Труд, 30.01.1999 г., събота
стр. 4

Интернет Общество заведе иск срещу Комитета по пощи

Интернет Общество - България е подало жалба във Върховния административен съд срещу КПД, с която иска да бъде отменено лицензирането на фирмите доставящи Интернет услуги.
Според жалбата заповедта, с която комитетът въвежда лицензиранет, противоречи на Закона за далекосъобщенията, на Конституцията, на Европейската конвенция за правата на човека и на директивите на Евросъюза. Според директива 97/13 на ЕС от 10.04/1997 г. Интернет не е включен в услугите, за които се препоръчва контрол или лицензиране - сочат жалбоподателите.