13.06.1999 г.

До: средствата за масова информация
Относно: предстоящото заседание на Върховния административен съд (ВАС) по дело 723/99 за отмяна заповед РД09-235/98 на председателя на КПД за лицензиране на Интернет операторите и Интернет услугите

На 17.06. от 14:00 е насрочено заседанието на ВАС. Твърде е вероятно делото да бъде отложено, тъй като вещото лице на КПД е подало молба, че не може да присъства поради пътуване във Варна. На свой ред пък юристите на КПД се опитали да се обясняват, че не са редовно призовани.
Нежеланието на КПД да се даде ход на делото и то да се насрочи за решаване се дължи на факта, че позицията им става все по-нестабилна.

Липсата на аргументи за включване на Интернет в дейностите, попадащи под разрешителния режим на общата лицензия кара чиновниците в КПД да се опитват всячески да отдалечат надвисналата опасност да се окажат без работа.

Подкрепата, която "Интернет общество - България" получи от множество Интернет доставчици, от Българската асоциация за Интернет, от международни институции и известни личности, от движение "Гергьовден" и т.н. очевидно не означава нищо за възпитаниците на развитото социалистическо общество от КПД.

Както е известно, единствено Господ не греши. Шефът на КПД отказва да признае, че е сбъркал. Следователно той е Господ.
Ние се чудим има ли смисъл да се борим срещу Бога, пък бил той и във формата на шеф на КПД.

Нас ни боли, че в края на ХХ век се намериха хора, които поискаха да сложат намордници и юзди на най-свободната от всички медии до днес - Интернет. Но от друга страна какво да очакваме от нашите бюрократи?
Дваж по-нещастни се чувстваме, че сме принудени да водим дело срещу собствената ни държава. Но нямаме и друг избор.
Вместо да се замислят малко над факта, че срещу подготвяната лицензура са се надигнали най-различни хора, бюрократите от КПД с лека ръка харчат парите, които ние им плащаме под формата на данъци, за да водят дело, което не прави чест на държава, стремяща се да бъде модерна и нормална.

Нежеланието на КПД да промени заповедта и да изключи обжалваните точки 4, 9 и 11 от раздел II (включващи разрешителен режим за Интернет достъпа, както и за всички останали услуги в Интернет) е признак на закостенялостта, изостаналостта и неразбирането на проблематиката от страна на КПД.

Освен това, с писмото на шефа на Държавната комисия по далекосъобщенията до евронаблюдателите Аткинсън и Гелерот е допуснат още един срамен момент от най-новата ни история.

Шефът на държавен орган, който се смята, че е независим и надпартиен защитава позицията на КПД, сякаш е техен адвокат!

Нещо повече, той твърди, че общата лицензия на Интернет доставчиците щяла да бъде регистрация, което е не само обикновено изпочаване на фактите, но и неточно тълкуване на Закона за далекосъобщенията:

Чл. 38. Лицензия по смисъла на този закон е индивидуален административен акт, с който се разрешава използване на радиочестотния спектър, осъществяване на далекосъобщителни дейности и на радио- и телевизионни дейности.
Преходни и закл. разпоредби ЗД, парагр. 1, т. 19. "Лицензия" е разрешение по смисъла на чл. 18, ал. 5 от Конституцията на Република България. [който гласи: (5) Условията и редът, при които държавата предоставя концесии за обектите и разрешения за дейностите по предходните алинеи, се уреждат със закон]


Не е необходимо човек да е специалист, за да забележи, че в ДКД са изопачили действителните факти, за да могат да ги представят на евронаблюдателите във вида, в който на държавата й изнася. Странно е поведението на един "независим" орган, какъвто би трябвало да е ДКД. Странно, ако си правим илюзии, че хората в ДКД са различни от тези в КПД.

Вместо да проявят здрав разум, доблест и чест, нашите бюрократи всячески се опитват да запазят креслата си. По този повод им припомняме стиховете:
В борба за власт до власт борбата личността изгражда.
В борба за власт на власт борбата личността разяжда.


Не ни се иска да вярваме, че в КПД и ДКД не си дават сметка какво правят с техните писма, аргументи и изопачено тълкуване на факти.

Ако ли те не си дават сметка, тогава апелираме към Преседателя на Министерския съвет да назначи комисия, която да разследва поведението на подчинения му орган КПД. Предлагаме в тази комисия да не участват близки, роднини, колеги и приятели на шефовете в КПД и ДКД, тя да бъде изградена на възможно най-широка обществена основа и в нейните правомощия да влизат освен разследване на желанието за лицензура, също така и проявите на протекционизъм, корупция, връзкарство и привилегии в далекосъобщенията.

Същевременно декларираме, че няма да преустановим стремежа си да разкрием истината за лицензирането на Интернета у нас. Не желаем в България да се въведе лицензурен режим, който е дори по-лош от този в Куба, Китай, Русия или Сингапур.

Ние правим подробни проучвания на правните инициативи в тази област в останалите европейски държави и навсякъде се натъкваме на едно и също нещо - опитите на държавата да администрира, регулира, контролира и цензурира достъпът до Интернет и услугите, които Интернет предлага, се посрещат "на нож" от нормалните граждани на нормалните държави.

Нашето дело е право. Победата ще бъде за нас. Ако ли не във ВАС (ние знаем, че бюрокрацията има лостове за въздействие дори и върху този съд), то в Страсбург.

"Интернет Общество - България"