в-к "Стандарт", 09.11.99 г.

С фирмите ще се споразумеем

Антони Славински
председател на Комитета по пощи и далекосъобщения

Приемаме възторжено предложението на премиера Иван Костов спорът с Интернет-общество да се реши извън съда. Винаги сме били готови да изслушаме техните идеи. От утре ще започнем преговори с доставчиците. Надявам се, че ще стигнем до споразумение.

Коментар на ISOC-България:
В знак на добра воля ще се въздържим от обичайните коментари и само ще поправим грешките:
1. Искаме не само да изслушват идеите ни, но и да ги чуват.
2. Преговорите с доставчиците няма да решат проблема на КПД.
3. Извънсъдебно споразумение може да се постигне само с "Интернет общество - България".

Целият спор е за правата на крайните потребители. Това, че контролът щеше да минава през доставчиците е последствие, а не първопричина.