в-к "Монитор", стр. 17, 17.XI.1999 г.

Благодарим на Костов, ще ни се да го кажем и на Славински
от Вени Марковски

В продължение на три дни "Интернет общество - България" води разговори с КПД. Те станаха възможни с политическата воля на министър-председателя Иван Костов, който препоръча на КПД да постигне извънсъдебно споразумение с "Интернет Общество - България". Използваме случая, за да благодарим на г-н Костов за наременната му намеса, без която срещата ни с КПД не би била възможна.

Какво обаче се случи:

КПД не се съгласиха с нашето твърдение, че законодателството на Република България не е достатъчно адекватнo на предизвикателството, което представлява този световен феномен Интернет. Спорно за комитета се оказа и предложеното от "Интернет общество - България" обяснение на общата лицензия: "Съществуването на обща лицензия за ред далекосъобщителни дейности е сериозен положителен пробив както в административната практика, така и в баланса на отношенията държава - обществени интереси. Приветствайки общата лицензия като практика, страните смятат, че по отношение на Интернет тя все още не е приложима, доколкото не е изяснен характерът на Интернет като нещо повече от далекосъобщителна услуга."

"Интернет общество - България" предложи да се изработи концепция, постигната чрез широка дискусия между специалисти, обществени организации и администрация. Тя можеше да се предложи на Министерски съвет като основа за създаване на Закон за телематичните услуги. Според "Интернет общество - България" добронамерената политическа воля на премиера Костов можеше да бъде използвана и за законодателна инициатива.

По съществото на дискусията, "Интернет общество - България" предложи КПД да изключи Интернет операторите от лицензионния режим и да ги премести в свободния режим. Съответно след преместването, лицензирането на допълнителните услуги, които се предлагат в Интернет щеше да стане безпредметно. "Интернет общество - България" предложи страните да информират Върховния административен съд (ВАС), че спират делото по взаимно съгласие, с което щеше да се постигне и извънсъдебното споразумение, предложено от премиера.

Вместо да се дискутира как да се отмени лицензирането, КПД ни предложи да участваме в изготвянето на лицензията. За целта първо трябвало да се откажем от делото пред ВАС. За съжаление, не само ние, но и ред други организации и специалисти от бранша нееднократно са заявявали, че не е важно кой и как ще изработи лицензията, а че Интернет услугите и операторите изобщо не бива да се лицензират. Как министър Марио Тагарински би обяснил на поканения от него Винтън Сърф, известен като "бащата на Интернет" необходимостта от лицензиране на Интернет доставчиците в България, в светлината на казаното от Сърф "Лицензирането би имало потенциала да намали ползите от конкурентността, без да допринесе с нищо чрез ограниченията, които би наложило."

Въпросът с лицензирането на Интернет доставчиците рано или късно ще бъде решен или от съда, или от КПД. Надяваме се, обаче, че демонстрираната политическа воля би могла да се използва за решаването на спора с консенсус, което би било ярка демонстрация на възможността за конструктивен диалог между обществото и администрацията.