Как КПД и ДКД да излязат от кашата с лицензирането

Създаването на Интернет рейтинг агенция би разрешило проблемите на държавата

Вени Марковски,
"Интернет общество - България"

Напоследък чиновниците от КПД и ДКД бият отбой по въпросите за Интернет лицензирането в България. Очевидно са разбрали, че са допуснали грешка и сега се опитват да я поправят. Проблемът обаче е, че държавата досега никога не си е признавала за допуснати грешки, затова и не знае как да реагира, когато гражданското общество ги разкрие.

От проведената през тази седмица публична дискусия в НДК, организирана от КПД и ДКД, стана ясно, че основната причина да се иска въвеждането на разрешителен режим за Интернет доставчиците и Интернет операторите е събирането на статистическа информация.

"Интернет общество - България" предлага нещо по-лесно осъществимо от даването на разрешения и налагането на забрани на фирмите Интернет-доставчици: създаването на ИРА (Интернет рейтинг агенция).

ИРА трябва да създаде критерии за работата на всеки Интернет доставчик (ISP). "Интернет общество - България" предлага тези критерии да включват най-малко следните моменти: наличието на договор между ISP и потребителя, съдържащи описание на правата и отговорностите на двете страни; спорове и начини за тяхното решаване; тарифи и начини за проверка на сметката; изисквания към техническите устройства; правила за ползване и заплащане на услугите; публикуване на броя на входните точки на ISP и статистика за ползването им; публикуване на броя на международните и националните канали и статистика за потреблението по тях; наличието на отдел за работа с клиенти и др.п.

"Интернет общество" започва проучване сред доставчиците, като заедно с тях ще определи какви още изисквания трябва да бъдат включени, освен горните и ще започне преглед кои доставчици отговарят на условията на ИРА. Ние не се съмняваме, че и в момента всички доставчици отговарят на тези условия, но така хем ще отнемем последния коз на държавната бюрокрация, хем ще направим всички потребители по-сигурни. Това няма да бъде класация на добрите, по-добрите или най-добрите доставчици, тъй като никъде по света не е било възможно да се създадат обективни критерии за мерене на качеството на Интернет достъпа. Самото естество на услугата предполага, че никога не е възможно да бъде предлагана със същото качество през 100 % от времето.

С въвеждането на критерии за работата на Интернет доставчиците ще се даде възможност на всеки от тях да приведе собствените си документи в ред и да въведе правила за работа, които отговарят на един общ стандарт, съобразен със съществуващото законодателство. Това ще даде спокойствие както на самите доставчици, така и на техните клиенти, а и ще даде възможност за поддържането на по-точна информация за Интернет в България.