май 1999 г.
в-к Computerworld България

публикува интервю с г-н Соколов от БТК.
(Публикуваме отговорът на Вени Марковски, който не намери място във вестника)

Когато фактите говорят БТК трябва да мълчи

от Вени Марковски

В бр. 19 на Computerworld е публикувано интервю с г-н Божидар Соколов от БТК.
В него между другото той споделя, че БТК била "за" лицензирането на Интернет доставчиците. Думите на г-н Соколов се разминават с официалното становище на Българската Интернет Асоциация (на която БТК е член), публикувано на адрес http://www.isoc.bg/kpd/bai.html. Във връзка с изказването му, запознатият с деянията на КПД човек би си задал следните въпроси:

г-н Соколов: " говори се за ограничаване на правата на достъп, ограничаване на информацията, но това няма нищо общо с намеренията на КПД"
Въпрос: откъде г-н Соколов знае какви са намеренията на КПД? Дали БТК е привилигирована и знае неща от "кухнята" или КПД предпочита да си партнира по стар тертип с колегите си от "компанията"?

Г-н Соколов: "...ако за определена телекомуникационна дейност има някакво лицензиране, това може да бъде само от полза".

Въпроси: Защо г-н Соколов смята Интернет за телекомуникационна дейност? Нима не е чел Закона за далекосъобщенията? Нима не знае, че дори в КПД не са сигурни за това що е Интернет и се нуждаят от тройна експертиза по делото, заведено от "Интернет общество - България" срещу КПД във Върховния административен съд? От полза за кого ще бъде лицензирането? За КПД, за ДКД или за БТК? Или може би и за трите организации, но не и за потребителите и Интернет операторите?

Г-н Соколов: "...където няма минимални правила на играта се настаняват аматьорските групировки".

Въпроси: Къде беше БТК и г-н Соколов, когато в България Интернет се предлагаше именно и само от "аматьорски групи"? Чувал ли е г-н Соколов за Фидонет? Известно ли е на БТК, че с това твърдение на г-н Соколов и самата БТК се обявява за аматьорска? Защо г-н Соколов смята, че няма полза от дейността, която той (вероятно с презрение) нарича аматьорска? Известно ли му е, че именно благодарение на аматьорите в света изобщо има и Интернет, и още хиляди други услуги? В БТК всичко ли стои на основата на комерсиализацията? И смята ли г-н Соколов, че в БТК са само професионалисти и че и Интернетът, който "компанията" предлага е професионален? Вярва ли си г-н Соколов, че с въвеждането на разрешителния режим на общата лицензия качеството на Интернет достъпа ще се повиши?

Г-н Соколов: "общата лицензия всъщност е най-обикновен регистрационен режим"
Въпрос: г-н Соколов може би не е чел Закона за далекосъобщенията?
Чл. 38. Лицензия по смисъла на този закон е индивидуален административен акт, с който се разрешава използване на радиочестотния спектър, осъществяване на далекосъобщителни дейности и на радио- и телевизионни дейности.
Основанията на КПД да подмени значението на разрешителния режим на общата лицензията, като я представи за нещо друго, са ясни. Неясни са мотивите на представителя на едно търговско дружество, който с лека ръка се доверява на своите колеги от КПД и заема публично позиция, която по никакъв начин не обслужва интересите на Интернет потребителите.


Когато фактите говорят, БТК трябва да мълчи:
- разрешителен режим на Интернет достъпа като предлагания в България има само в Китай, Сингапур, Русия и Куба;
- включването на Интернет достъпа в разрешителния режим на общата лицензия противоречи на чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека;
- лицензирането на Интернет операторите по никакъв начин няма да подобри качеството на телефонните линии, които са собственост, изградени са и се поддържат от БТК;
- И в Западна Европа, и в САЩ опитите на КПД да лицензира достъпа до Интернет се посрещат с тревога. В тази връзка вижте и писмото на д-р Винтън Сърф - бащата на Интернет на адрес http://www.isoc.bg/kpd/vintcerf.html
- Единственият начин БТК да навлезе сериозно в Интернет бизнеса е като се кооперира с фирмите, които знаят как да стане това. Впрочем, подобна е практиката на KPN и в други източноевропейски страни. Затова е добре днешните шефове на БТК да бъде много внимателни, когато заемат позиция срещу всички потребители на Интернет в страната.

Интернет е уникална мрежа, която се е развивала, развива се и ще се развива извън стереотипите на бюрократичното мислене. Опитите на чиновниците от КПД да наложат контрол върху мрежата (разрешението се дава и взима!), а впоследствие и върху съдържанието на информацията, публиквана в Интернет са предварително обречени на провал. Днешните бюрократи разсъждават все още по социалистически. Но това е нормално, тъй като те са продукт на социалистическата система от най-лошите й години - когато добродетелите на народа вече бяха подменени с измислената ценностна система и безразличието на обществото към проблемите, които държавата му създава.
Днес времената са други и именно младите хора, които ползват и разбират Интернет ще създадат по-добрия свят. В този свят за хората с ограничено мислене и желание за тотален контрол няма място.
За разлика от миналото, в което са възпитавани, сега дори и бюрократите имат избор - те могат да се променят и да приемат духа на бъдещето или да предпочетат личното благополучие и дребното шмекеруване. Ние вярваме, че някои от тях ще направят верния избор, който няма да им донесе само лично облагодетелстване, но ще даде възможност на България поне малко да се доближи представата ни за нормална държава, в която чиновниците работят за гражданите, а не за себе си.