Уважаеми г-н Председател,

Във връзка с публикации в средствата за масова информация относно намерения на ДКД да забрани достъпа до Интернет чрез кабелните оператори, желаем да получим Вашето становище и описание на всички предвидени от ДКД ограничения, разрешения (лицензии), регистрации и т.н. Потърсихме подобна информация в уеб сайта на ДКД, намиращ се кой знае защо в сървърите на Центъра за изследване на демокрацията, но не успяхме да я открием.

Надяваме се, че ще съумеете да ни отговорите в най-кратки срокове.

Напомняме Ви също така, че все още не сте ни отговорили на въпроса защо заблуждавате Върховния административен съд (вижте ваше писмо 09-00-905/18.06.99).

Също така Ви напомняме, че още в средата на месец юли, преди да излезат наяве Вашите многобройни и противоречащи си писма, ние се опитахме да се свържем с Вас, водени от желанието и разбирането, че не е добре да резилите така България, но така и не получихме отговор от Вас.

Ние винаги сме искали да помагаме на хора като Вас и колегите Ви от КПД, които временно сме назначили на държавна работа, стига да я вършите в интерес на обществото, а не само на една малка негова част.

Разбира се, Вие можете да разчитате на безвъзмездната експертна помощ на нашите специалисти, както и от тази на колегите ни от чужбина по всяко време.

С уважение:

Вени Марковски,
Председател на УС

 

Бележка от редакторите:
Публикуваме настоящото писмо, за да не се окаже после, че не са го получили. Или че са го предали на г-н Рендов в КПД, който има обичай да изхвърля писмата на работодателите си в коша.