вх.номер ...........

До
Председателя на Министерски съвет
на Република България
Копие:
г-н Евгени Бакърджиев,
Заместник на Председателя на МС

 

Уважаеми г-н Костов,
Уважаеми г-н Бакърджиев,
Прочетох с интерес обръщението на министър председателя към Интернавтите под заглавие "Диалог 2001" (http://www.government.bg/bg/publicdebat2001/kostov.htm). Няколко момента в него ме карат да Ви пиша това писмо. Всичките те са свързани в контекста на дискусията, разгоряла се на страницата "Инфраструктура" с отговорник г-н Евгени Бакърджиев.
Повод за писмото са думите, появили се 11.08. т.г. на страницата "Инфраструктура": "*Моля, отправяйте въпросите и мненията си, свързани с лицензирането на Интернет - услугите чрез страницата на Комитета по пощи и далекосъобщения. КПД е компетентният държавен орган, който отговаря за политиката в тази област и носи отговорност за нейното реализиране". Това са думи на служители в Министерски съвет, а не на хора, участващи в дискусията!

Уважаеми г-н Костов,

Вие казвате: "да не забравяме целта, която имаме - всичко, което правим, да е в интерес на обществото".

Предполагам, че сте в течение на проблема, който организираха от Комитета по пощи и далекосъобщения (КПД) и доразвиха от Държавната комисия по далекосъобщения (ДКД). В основата му стои желанието на държавата да лицензира Интернет, Интернет-услугите и Интернет доставчиците. Такъв режим съществува в следните страни: Беларус, Бурма, Централно азиатските и Кавказките републики, Китай, Куба, Иран, Ирак, Либия, Северна Корея, Саудитска Арабия, Сиера Леон, Судан, Сирия, Тунис, Виетнам, Русия, Украйна (източник: "Репортери без граници" - http://www.rsf.fr/uk/alaune/ennemisweb.html). "Интернет Общество - България", Българската Асоциация за Интернет (в нея впрочем членува и БТК), десетки международни организации, хиляди граждани се изказват вече 8 (осем) месеца СРЕЩУ горепосоченото лицензиране. Това не би ли Ви накарало да се замислите дали лицензирането на Интернет, Интернет услугите и Интернет операторите е в "интерес на обществото"?

Вие казвате: Нещо повече - нашето правителство се нуждае от постоянна пряка комуникация с обществото, за да можем да съобразяваме нашите действия с неговите очаквания и оценки.

Можете ли тогава да вземете мерки, щото позорящият правителството надпис от уеб страницата на "инфраструктура" бъде махнат, а виновните за появата му - наказани?
Очаквате ли да имате действителна пряка връзка с обществото, след като му забранявате да изказва свободно мнението си? И то в Интернет!

Вие казвате: Ето защо предлагаме публично представяне на изпълнението на правителствената програма "България 2001", което да бъде съчетано с широко обществено обсъждане на постигнатите резултати от провежданата от нас политика. Смятаме, че един от най-ефективните начини за провеждане на този диалог, е чрез Internet.

Оказва се, обаче, че най-ефективният начин според Вас, не е такъв, ако мненията на хората се различават от официалната политика. Не мога да тълкувам другояче появата на надписа, приканващ всички българи да отправят "въпросите и мненията си, свързани с лицензирането на Интернет - услугите чрез страницата на КПД". Ако КПД беше действително компетентният държавен орган, то нямаше да вземе решение за лицензиране на Интернет услугите, а щеше да ги остави на свободен или регистрационен режми (както са вестниците и списанията).
Уважаеми г-н Костов, това си е направо подигравка с всички потребители на Интернет! Та нали ако КПД си вършеха работата в интерес на обществото, никой никога нямаше да им каже една дума? Нима ако си вършеха работата, щяхме да заведем дело 723/99 във Върховния административен съд за отмяна мракобесническия разрешителен режим за Интернет, Интернет услугите и Интернет доставчиците?

Вие казвате: Очакваме техните конкретни въпроси, коментари и мнения

А ние питаме как ще получите конкретните коментари, въпроси и мнения, след като забранявате на хората да Ви ги кажат?

Вие казвате: Разчитаме на вашите аргументирани и честни оценки за онова, което вече е свършено и за работата, която предстои. Този публичен дебат ще даде възможност на правителството да направи по-обективна преценка на собствената си дейност и там, където е необходимо, да извърши корекции, за да я подобри.

Как можете да разчитате на нашите аргументирани и честни оценки, след като няма да можете да ги получите? С подканата да се преустанови писането в страницата на МС, Вие попадате в ролята на човека, който пратил спасилото се от зъбите на вълка агне да се оплаче на… самия вълк!
След появата на нареждането към всички българи да не пишат и коментират повече темата за Интернет лицензирането, аз вярвам, че Вашите надежди да се получи публичен дебат са напразни.

Уважаеми г-н Костов,
Не знам кой Ви съветва на тема Интернет, но знам, че самият Вие ползвате Интернет. Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправено всяко правителство е желанието да се контролира най-голямата, най-свободната и независима медия, каквато е Интернет. Разликата между действително демократичните държави и тези, в които демокрацията не само няма традиции, но изобщо не съществува много лесно се вижда, когато заговорим за свободата в Интернет. Най-типичният пример, който ми хрумва, е Германия. Погледнете немския Закон за телематичните услуги. Освен че се състои само от 6 параграфа, в чл. 4 изрично пише "В рамките на обхвата на този закон телематичните услуги не подлежат на лицензиране или регистрация".

Моля Ви, не превръщайте зорлем младите хора в опозиция на правителството, което ние сме избрали и назначили на сегашното му място.

"Интернет Общество - България", а вярвам и всички останали професионални асоциации от бранша, са готови да Ви помагат. Не отхвърляйте с лека ръка предложението на обществеността, защото сте се предоверили на "наетите експерти" (вижте в тази връзка статията на Димитри Иванов "Кой иска да лицензира Интернет доставчиците" от 02.07. т.г. във в-к "Сега").
Наетите Ви експерти не винаги ще посмеят да Ви кажат истината, особено ако преди са Ви заблуждавали.

Интернет лицензирането не е добро за България. То няма да постигне нищо, освен че настройва обществеността срещу Вашата политика. Хората, които ползват Интернет може и да са малко (около 200 хиляди), но те са сред най-напредничавата част от обществото. Не ги захвърляйте с лека ръка, защото ще Ви трябват.

София, 13.VIII.1999 г.
С уважение:

Вени Марковски,
Председател на УС на Интернет Общество - България