АНКЕТА

Това са отговорите на въпросите, които зададохме на около 10 % от потребителите на Интернет в цялата страна. Отговорите трябваше да бъдат избрани между няколко възможности.

Коментар и подробности по въпросите: http://www.isoc.bg/kpd/anketa-comment.html.

Изследването е проведено от 13 до 17.01. Въпросите са изпратени до над 5600 потребители от цялата страна, включени са отговорите на първите 760.
За по-голяма достоверност от проучването са изключени доставчиците, осигуряващи връзката на "Интернет Общество - България".
Участвайте в online анкетата на адрес http://www.isoc.bg/kpd/vote.html
Кое според вас е основна причина за ниското качество на Интернет у нас? :
1) високото качество струва скъпо, а ние не можем да плащаме толкова
2) ISP-тата искат бързо да натрупат големи печалби
3) ISP-тата ползват некачествено оборудване
4) телефонните линии са лоши (52 %)
5) няма стандарти за качеството на тази услуга
6) няма компетентни специалисти по Интернет
7) компютрите и модемите на потребителите не са достатъчно мощни
8) компютрите и модемите на ISP-тата не са достатъчно мощни
9) качеството на Интернета не е ниско.

Цените за достъп според вас трябва да са:
1) същите като в САЩ, защото са определени в USD (20 %)
2) по-ниски от тези в САЩ, защото нашите заплати са по-ниски (47 %)
3) по-ниски от тези в САЩ, защото разходите на българските ISP-та са по-ниски
4) по-високи от тези в САЩ, защото разходите на българските ISP-та са по-високи

За мен е по-важно достъпът ми до Интернет да е:

1) възможно най-евтин (4 %)
2) възможно най-бърз (24 %)
3) достатъчно бърз за сумата, която мога да платя (74 %)

Смятате ли, че с лицензирането на Интернет доставчика Ви ще се решат следните проблеми:

1) ще се подобри скоростта на работа в Интернет (4 %)
2) ще се подобри телефонната връзка до доставчика Ви (1 %)
3) няма да има толкова хакери (2 %)
4) цените ще станат по-ниски (1 %)
5) нищо няма да се промени (49 %)
6) друго - опишете (42%)
Отговорите са на адрес http://www.isoc.bg/kpd/letter7-13.html
7) неотговорили

Проучването е организирано от "Интернет Общество - България".
Резултатите могат да бъдат използвани само при условие, че се цитира точният адрес (http://www.isoc.bg/kpd/anketa.html) и организаторът на изследването!

(C) Copyright, София 1999, Интернет Общество - България.
Интернет Общество - България и логото са запазени марки на "Интернет Общество - България".