ENGLISH
  какво ново...
  членове
  история
  награди
  за ISOC.bg
  за контакти
  disclaimer
  sponsors
D I S C L A I M E R
Интернет Общество - България е сдружение с нестопанска цел, регистрирано според българските закони. Марката "Интернет Общество - България" както и логото са запазени марки ® от 06/03/1996 г. Нито логото, нито името или думите "Интернет Общество - България" могат да бъдат използвани без писмено съгласие на сдружението!

Creative Commons License

Статиите в сайта се използват при условията на Creative Commons License.


чести грешки при изписването на isoc.bg: исоц.бг, исок.бг, сядълфж